Artiklar publicerade i vetenskapliga journals efter review-process 

  1. Hellstrand, S. 2006. A Multi-Criteria Analysis of Sustainability Effects of Increasing Concentrate Intensity in Swedish Milk Production 1989-1999. Environment, Development and Sustainability 8:3 351 – 373.
  2. Hellstrand, S. 2013. Animal production in a sustainable agriculture. Environment, Development & Sustainability 15:4 999-1036.
  3. Hellstrand, S., Skånberg, K & L. Drake. 2009. The Relevance of Ecological and Economic Policies for Sustainable Development. Environment, Development & Sustainability 11:4 853-870.
  4. Hellstrand, S., Skånberg, K & L. Drake. 2010. A biophysically anchored production function.  Environment, Development & Sustainability 12:4 573-596.

Konferensbidrag accepterade efter review-granskning

  1. Hellstrand, S. 1997. Reduction of the Discharges on the Local Level not Always Sustainable: – A Swedish Example. In Proceedings, Pulp & Paper Conference, March 9-13, 1997, Orlando, Florida.
  2. Hellstrand, S. & L. Drake. 1998. A Biophysically Anchored Production Function. Artikel presenterad vid Second International Conference of The European Society for Ecological Economics, University of Geneva, Switzerland, March 4 – 7, 1998.
  3. Hellstrand, S. and L. Landner. 2001. Role of phosphorus in sustainable agriculture and the cadmium issue. In Syers, J.K & M. Gochfeld. Proceedings of the SCOPE-workshop, Belgian Academy of Sciences, Brussels, Belgium, 13-16 September 2000, financially supported by the Royal Academy of Sciences of Belgium, the Institute Mondial du Phosphate (IMPHOS), and the U.S. National Institute of Environmental Health Sciences.
  4. Hellstrand, S. & J. Yan. 2009. The potential to increase sustainable global green energy production through increased efficiency in milk and cattle production: a Swedish case. First International Conference on Applied Energy, January 5 – 7, 2009 Hong Kong.

Skärning vetenskap och policies

Har tillsammans med Kristian Skånberg drivit Jakten på Den Gröna Marknadskraften. Det handlar om nästa generation styrmedel där hushåll och företag tjänar på att göra det som är bra för den hållbara utvecklingen/tillväxten. Detta har skett i samverkan med Naturvårdsverket, KSLA, LRF, Utrikespolitiska Institutet, Helsingfors universitet, Statistiske Sentralbyrån Norge, och med finansiering från Naturvårdsverket, KSLA, LRF, Nutek, Nordiska Ministerrådet.

Detta har gett en konferens och en workshop vid KSLA, där ledande kompetens i Sverige inom vetenskap, myndighetsvärld, samt näringsliv prövat delar av koncept och hela konceptet. Detta finns dokumenterat på svenska i
Jakten på den gröna marknadskraften, samt
Jakten på den gröna marknadskraften del 2

i separata nummer i KSLAs Tidskrift.

Engelsk version, se
The Search for green market forces.

Prenumerera