Några exempel är: 

 • Hur både öka lönsamhet i svensk mjölkproduktion och dess ekologiska tillpassning (Naturvårdsverket)
 • Den svenska industrins hållbarhetsprofil på lokal, arbetsmarknadsregional, regional, och nationell nivå; värdet av landsbygdens ekosystems produktion av hållbarhet, samt industrins och regionernas sårbarhet givet rejält ökande energiproser och avgifter på koldioxidustläpp på uppdrag av Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS), se  Regionernas tillstånd 2007 
 • Möjligheterna att genom den gröna marknadskraften ”rädda Östersjön”, i samverkan med forskare Helsingfors universitet via finansiering Nordiska Ministerrådet, se ”Ekonomiska och miljöeffekter av…
 • Är Kina och Indien är viktiga optioner för Sverige och EU att klara sina klimatmål, på uppdrag av ITPS, PWC, samt Södra
 • Vad är hållbar tillväxt och hur kan den stärkas (Myndigheten för tillväxtanalys)
 • Hur inom ramen för klimat- och energipolitikens områden inom en kommun stärka den hållbara tillväxten och skatteunderlaget (två ansökningar till Energimyndigheten på uppdrag av Kils kommun) 
 • Utveckling och sedan tillämpning av metodik för att värdera jordbruksmarkens värden vid fysisk planering (Göteborgs stad respektive Lerums kommun) 
 • Hållbarhetsprestation 
  • fyra lantbruk i nordöstra Västmanland 
  • fyra lantbruk Göteborgs stad
  • fem lantbruk Lerums kommun
  • fem lantbruk Åre kommun 
 • Bl a med deras 
  • bidrag till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i ekologiska och ekonomiska termer inklusive de nationella miljökvalitetsmålen
  • egna förbrukning av ekologisk hållbarhet
  • resulterande hållbarhetsbalans
  • bidrag till BNP beräknat på vanligt sätt och miljöjusterat.

Prenumerera